Sekkepipe


Sekkepipen og trommene

Her skal jeg fortelle litt om de ulike instrumentene i et sekkepipeband (eller pipeband). Et pipeband består ikke bare av sekkepipespillere. Man har også en trommeseksjon, som igjen består av tre ulike trommer. Alle instrumentene spiller en like stor rolle i et pipeband. Sekkepipen for melodi og LYD, skarptromme for rytme og melodi (ja, det vil jeg kalle det), tenortrommen med de mer fyldige beatene og drilling av trommestikkeklubber.

Sekkepipen

Sekkepipen er bygget opp av mange elementer. Den har naturligvis en sekk (derav navnet…), hvor luften samles når man blåser inn i blåsepipen. Den har også en fløyte (chanter), det er her melodien kommer ut, og notene spilles ved å dekke til/ikke dekke til hullene, som på en blokkfløyte, klarinett, obo, saksofon etc. I motsetning til disse instrumentene, må man alltid ha rette fingre når man spiller sekkepipe. Spillemåten er fullstendig annerledes, man bruker mange «grace notes»/»embellishments», som er superkorte noter man bruker for å skille de ulike notene i melodien, da luftstrømmen gjennom chanteren er konstant, og lyden aldri stoppes mens man spiller. Inni chanteren finner man reeden, doble fliser av bambus.

Man har også tre droner; en bassdrone, og to tenordroner. Disse stemmes til chanteren, og har man ikke stemt disse godt nok kan sekkepipen aldri høres bra ut… Dronene har også reeds inni seg, men disse er ulike fra chanteren, og laget av plast.

Luften i sekken fordeles altså mellom chanteren og de tre dronene ved at man veksler mellom blåsing og pressing med armen sekken er under. Luften må blåses og presses konstant, ellers får man ulyder. Det er svært tungt arbeid, men til gjengjeld jobber man opp en fantastisk lungekapasitet på to liter mer enn gjennomsnittspersonen.

Det er så mye mer til en sekkepipe, men dette er hovedområdene.

Skarptromme

Tenortromme

Basstromme


Skarptromme, tenortromme og basstromme kommer senere, da jeg ikke er den som vet mest om dem.. 🙂

Reklamer%d bloggere like this: